Initiatieven

Steun de initiatieven die jouw enthousiast maken. Bij voldoende steun wordt een referendum gehouden.

Hulp bij initiatieven

Steun lokale of regionale initiatieven. BIj voldoende steun, wordt een referendum gehouden.